dinsdag 14 december 2010

De kosten gaan voor de baten uit.

Als startende ondernemer worstel ik dagelijks met de vraag waarin te investeren. Zet ik een advertentie in een weekblad? Welke acties en interventies passen bij deze fase van mijn onderneming? Ik merk dat ik dit best lastige besluiten vind en dit slaat mijn creatieve proces soms een beetje in de weg. Maar tegelijkertijd, daar gaat ondernemen natuurlijk over; de juiste investeringen doen om zo veel mogelijk baten te genereren!

Vorige week zat ik in gesprek met een verhuurder van een mooie locatie om informatie avonden te houden en vroeg ik engszins beschroomd hoeveel kopjes koffie er uit een kan gingen. Ik ben niet gewend om over dit soort 'kleine' zaken te onderhandelen. Ik heb jaren voor een grote financiële dienstverlener gewerkt en daar keek men niet op een kopje. Het leuke was dat de dame met wie ik het gesprek had het een hele goede vraag vond en zij begreep prima dat ik als ondernemer op de kosten let. Voor mij was dit moment een mooie bewustwording want ik had de aanname gemaakt dat zo'n vraag een beetje 'zuinigjes' over zou komen. Maar dit was dus geeneens het geval.

Wat ik persoonlijk steeds doe is heel goed voor ogen houden wat mijn doel is op de lange termijn en wat ik op de korte termijn moet doen om dit doel te behalen. Ik leg vast welke keuzes ik hiervoor moet maken en hoe ik op de ingeslagen weg blijf.

Het valt soms bijvoorbeeld niet mee om optimistisch te blijven als ik alle geluiden rondom de kredietcrisis om mij heen hoor. Ik hoor veel ondernemers in de dienstverlening vertellen dat hun kansen wel zullen afnemen omdat veel bedrijven als eerste de externen eruit gooien. En veel ondernemers zitten hierdoor bij de pakken neer.

Ik zou investeren in slimme mensen die mij advies geven rondom een goede strategie in moeilijke tijden. Ik zou hen de vraag stellen; hoe kan ik deze lastige situatie tot mijn deugd maken? Ik zou daarbij investeren in mijn medewerkers als ik die had, want zij gaan het verschil maken in moeilijke tijden. Ik zou mijn verkopers naar de 'hogeschool voor verkopen' sturen, ik zou mijn managers intensief laten coachen op effectief leiderschap en het hanteren van situationeel leidinggeven.

Kortom, ik zou de keuzen maken om niet alleen te kijken naar kostenbesparingen op de korte termijn maar juist ook kijken naar het effectief blijven genereren van baten op de langere termijn.

Al deze zaken kosten geld. Een beetje strategie consultant rekent al gauw zo'n €150,- per uur en met drie uurtjes ben je er vaak niet. En ook een facilitator is natuurlijk niet goedkoop.

Maar de afweging die ik steeds zou blijven maken als ondernemer, is wat deze kosten mij voor baten gaan opleveren. En dit kunnen directe materiële baten zijn, hare valuta, maar ook dingen als vermindering van stress bij mijzelf en mijn medewerkers, of meer verantwoordelijkheidsgevoel binnen de organisatie. En dit leidt uiteindelijk ook weer op termijn tot grotere baten.

Maar goed, genoeg gedagdroomds, terug naar het ondernemen, mijn investeringsvraagstukken zijn momenteel nog wat kleiner, maar toch, het principe blijft hetzelfde. De kosten gaan voor de baten uit.

Hans Jongmans

vrijdag 29 oktober 2010

Relatiebeheer

Zakelijke relaties, het zijn net mensen...

Een klant, een klant een nieuwe klant! Weinig dat een ondernemer gelukkige maakt dan een nieuwe klant, zeker voor een startende ondernemer, want voor hem/haar is elke klant nieuw.

Bij acquisitie en netwerken denken de meeste mensen dan ook aan nieuwe klanten. Niet mis mee, want nieuw is (meestal) interessant, aantrekkelijk, spannend en verassend. Bovendien doet het denken aan uitbreiding, extra en bovenop het bestaande.
Toch blijkt het krijgen van nieuwe klanten veel lastiger en duurder dan meer verdienen aan je huidige klanten. Sommige marketingboekjes hebben het over factor 5. Hoe dat komt?

Bestaande klanten vertrouwen jou en jij vertrouwt hen en met vertrouwen verdien je geld. Kruideniers weten dit allang en binden ons consumenten aan zich met spaaracties, bonuspunten en klantenkaarten. Grote banken doen dit voor hun grote klanten met accountmanagers, evenementen en VIP-arrangementen bij sportsponsoring.

Iets voor jou als zelfstandig ondernemer? Je kent je klanten toch en zij kennen jou? Jullie noemen elkaar bij de voornaam, hebben elkaars 06-nummer en weten elkaar te vinden. Toch zijn er maar weinig ondernemers die het initiatief nemen om regelmatig met hun opdrachtgever een kop koffie e drinken en te horen hoe het echt met hem of haar gaat. Terwijl wij allemaal toch weten hoe heerlijk het is als iemand oprechte belangstelling voor ons toont. ''Ja, maar dat is toch weinig zakelijk'' hoor ik dan.
Dat klopt. Dat is weinig zakelijk, maar wel menselijk en we doen allemaal in de eerste plaats zaken met mensen in plaans van met organisaties. Je doet immers geen zaken met de Rabobank, maar met Jan de Vries, adviseur kleinbedrijf (van de Rabobank).

De relatie met je bestaande klanten is dan ook het meest waardevolle bezit van je bedrijf en dat bezit verdient onderhoud, moet beheerd. Kortom; relatiebeheer. ''A ha'', denken sommige ondernemers dan, ''dat ken ik nog van mijn marketingcursus. Dat is met software en databases en zo''. Jazeker, dat kan, maar is beslist niet nodig tot een klantenbestand van 50 opdrachtgevers (en dat zal toch voor een groot aantal zakelijke dienstverleners gelden). Met een eenvoudig schrijfblok of kaartenbakje kom je een heel eind.
Per blad of kaartje schrijf je natuurlijk basaleNAW gegevens, maar kan je ook verjaardagen van medewerkers kwijt (wel een e-mail of kaartje sturen!), noteer je welke projecten ze nog meer doen (naast de projecten waar je zelf bij betrokken bent), houd je bij welke vakbladen en websites voor hen interessant zijn en wat de belangrijkst ontwikkelingen in hun branche zijn. Een avondje Googlen per klant kan zo een schat aan informatie opleveren en stelt je in staat om in een volgend gesprek gericht naar projecten en ontwikkelingen te informeren en - beter nog - daarover mee te kunnen praten. Met andere woorden: je wordt een gesprekspartner en gesprekspartners verdienen meer dan leveranciers.
Heel zakelijk dus.

Meer weten over relatiebeheer, het boekje Contacten maken contracten van Phil Kleingeld beschrijft het heel praktisch.

Tom Bouma
adviseur

maandag 16 augustus 2010

Kiezen of Delen

Kiezen of delen.

Om dingen voor elkaar te krijgen moet je keuzes maken. Veel keuzes maak je onbewust op de automatische piloot. 's Morgens opstaan, aankleden, ontbijten, de auto in en naar je werk. Je denkt er nauwelijks bij na en in je hoofd gaan allerlei gedachten gewoon hun gang terwijl je lijf gewoon handelt.
Had ik die afspraak met Pieter nu om 11:00 uur of 10:00 uur? Morgen is Leo jarig, ik had liever gaan tennissen. Heb ik het licht nu wel uitgedaan? Je kunt het allemaal prima tegelijk omdat de meeste handelingen die je verricht diep in je brein zijn geprogrammeerd, waardoor ze geen bewuste gedachten vergen. En zo kun je dus autorijden, schakelen, invoegen, rechts afslaan, voorsorteren en tegelijkertijd honderdduizend gedachten hebben zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen.

Of met andere woorden allemaal keuzes die je maakt terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo voelt en waarrover je niet bewust hoeft na te denken.

Hoe kom je tot keuzes?

Keuzes maken is een lastige proces. Als je mensen vraagt hoe maak jij keuzes? Dan zeggen sommigen dat hun keuzes gebaseerd zijn op hun gevoel en weer anderen dat zij de argumenten die samenhangen met een bepaalde keuze goed hebben afgewogen en zo tot een besluit zijn gekomen.
Deze mensen gebruiken meer hun ratio om tot een oordeel te komen. Is het een beter dan het ander?
Moeilijk te zeggen. Hangt af van de persoon die je bent, van het te nemen besluit, en van de omstandigheden.
Moet een besluit snel worden genomen, bijvoorbeeld omdat er gevaar dreigt, dan kan het soms te veel tijd in beslag nemen om eer alle pro's en contra's af te wegen.

Het wordt ons daarbij die makkelijker gemaakt. We hebben namelijk steeds meer te kiezen. Er zijn steeds meer mogelijkheden om uit te kiezen en we krijgen steeds meer prikkels en zelfs als je er de tijd voor neemt om bijvoorbeeld de voor- en nadelen op papier te zetten ligt het niet in onze aard om gemakkelijk een rationele keuze te maken. En dus maar op gevoel kiezen? Ook daar kleven natuurlijk weer nadelen aan.

In een documentaire van de BBC worden 5 tips gegeven om beter rationele keuzes te kunnen maken.
1. De kracht van je emoties kunnen ervoor zorgen dat je jezelf voor de gek houdt, wees hier dus alert op.
2. Vraag je bij keuzes die om winst of verlies draaien af, of het motief 'angst om te verliezen' is en probeer dit te rationaliseren.
3. Zet de voors en tegens van een keuze op papier en geef cijfers aan de argumenten. Tel vervolgens de score op en gebruik dit om je besluit te vormen.
4. Stel jezelf 5x de 'waarom' vraag. Oftewel vraag door! 'Waarom wil ik liever een andere baan?'
'Omdat ik niet gelukkig ben in mijn huidige werk.' Waarom ben je niet gelukkig in je werk?' 'Omdat ik me verveel.' Waarom....enz. Je gaat hierdoor dieper in op de keuze die je wilt maken en onderzoekt de achterliggende renenen.
5. Maak een beslisboom of een mindmap. Verdeel de grote hoeveelheid informatie in behapbare brokken, en catogoriseer. Hierdoor elimineer je automatisch de categorien die niet meewegen in je keuze.

Het blijft de vraag wat de beste manier is om tot een keuze te komen. Dit blijft persoonlijk. Het blijkt voor veel mensen zoiezo erg lastig om bewust te kiezen, welke manier ze ook gebruiken. Je kunt ook gewoon de dingen op z'n beloop later, ook dat is een keuze. Vraag is alleen of dit een slimme manier is om doelen te bereiken; het is vaak kiezen of delen.

maandag 12 april 2010

Focussen

Kiezen uit verschillende bedrijfsideeën?

''Voor het ondernemersblog van Startwijzer schrijf ik graag over mijn ervaringen als startercoach. Zo word je door voorbeelden en tips geholpen bij je eigen strategische en tactische keuzes. Edward Bos, focuswerkplaats.''

Charles Darwin voorspelde al in de 19e eeuw een voortdurende ontwikkeling. In zijn boek On the origin of species by means of natural selection beschrijft hij het evolvere dat letterlijk ''zich ontrollen'' betekent. In de gang van alledag wordt dit uitgelegd als de 'ontwikkeling van mens en dier'.

Wanneer je niet scherp stelt kun je niet focussen!

Deze gedachte pas ik toe in de begeleiding van nieuwe ondernemers met meerdere bedrijfsideeën. Startende ondernemers zeggen vaak dat ze geen focus kunnen houden op één idee maar veelal komt dit doordat geen van de ideeën de kans heeft gehad zich te evalueren. Dan is het ook kiezen uit vaagheden; wanneer je niet scherp stelt kun je niet focussen!

Wil je kiezen, zorg er dan voor dat je wat te kiezen hebt!

In mijn begeleiding geef ik alle ideeën in beginsel evenveel ruimte en kans.
Samen komen we tot een brede, maar ondiepe, uitwerking van alle ideeën. Per idee komen echt alle onderwerpen van ondernemerschap in hoofdlijnen voorbij.
Op '1' a4tje! De verschillende bedrijfsideeën kom vervolgens aan bod tijdens één of meerdere brainstromsessies. Overigens zonder de verwachting op op dat moment een keus te moeten maken (het laten beklijven van het gedachtegoed hoort bij het proces) ! Uit grove ideeën zijn er nu concretere opties ontstaan.

Het resultaat van een keuze hebben.

Door het inhoudelijke proces, het brainstormen én de denktijd ontdekt de starter dat er op basis van feiten alleen al ideeën zijn die zich makkelijker met de markt, én met de ondernemer zelf, meebwegen dan andere.
Alleen al tijdens het proves zal je ideeën aan de kant schuiven omdat je merkt dat de uitwerking ervan moeizaam,stroperig of zelfs onplezierig verloopt. Ook de wel kernachtig uitgewerkte ideeën kan je op basis van gezond verstand volledig gemotiveerd afstoten (dit zal als vanzelf gaan).

Je persoonlijke gevoel evalueert mee.

Door dit proces ontstaat er nog iets veel mooiers; de evaluatie puur natuur!
Parallel aan je gezonde verstand adopteert je gevoel het ene idee beter dan het andere. Er ontstaat een voorliefde voor een bepaald activiteit.

Evolutie vraagt tijd.

Focussen in deze startfase is dus niet het even snel nemen van een besluit! Het is het proces van in- en uitzoomen om te komen tot de bedrijfsactiviteit dat goed bij je past én op basis van feiten toekomstperspectief geeft. Om op deze manier tot natuurlijke én verstandige besluitvorming te komen is het wel van belang dat je dit een kans geeft, hiervoor zal je de tijd moeten nemen.

Het idee is er, wat nu? Focussen is niet blindstaren maar in- en uitzoomen!

Het idee dat door je 'natuurlijke selectie' is overgebleven verdient nu een stevig fundament. Ook hiervoor is het proces van focussen van groot belang. Dit proces verandert echter wel omdat het eindresultaat telkens anders is. Wij helpen je hier graag bij.

Laat maar eens weten, hoe verloopt jouw focusproces bij de start? Succes,

Edward Bos

woensdag 3 februari 2010

Ondernemen: een sprong in de vrije ruimte...

De route naar een eigen bedrijf heeft veel weg van een stap in het onbekende, een vrije val in het luchtruim. Gevaarlijk voor degene die er onvoorbereid aan begint. Een uitdagend avontuur voor degene die over de goede uitrusting beschikt en daarmee een heldere koers weet uit te zetten.

Voor een succesvolle sprong zijn vaardigheden, kwaliteiten en competenties vereist als:
  • je bewust zijn van je eigen kunnen
  • weerstanden kunnen overwinnen
  • aan een team kunnen werken
  • helder kunnen communiceren
  • verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen
  • nakomen wat je belooft (afspraak is afspraak)
  • denken in mogelijkheden
  • de feiten onder ogen willen zien
Voordat je springt kies je (en investeer je in) de juiste uitrusting: een brevet (noodzakelijke papieren, ondersteuning), een kaart van het gebied (wat kenmerkt de locatie), een kompas voor de koers (waar ik wil uitkomen), een bril voor zicht op de nabije toekomst (levert het wat op), een passende outfit (ook jouw visitekaartje) en een parachute voor het breken van de val en een beheerste landing.

Eenmaal geland kijk je om je heen: hoe ziet de omgeving (de markt) er in de praktijk uit, zijn hier kansen (is er koopkrachtige vraag) en is er voldoende te verdienen (met het plukken van laaghangend fruit en mogelijk ook het hoger hangende). Als de vooruitzichten goed lijken, wordt het tijd dat je de volgende stap zet: na het dromen en het durven komt het doen.

maandag 1 februari 2010

Maxima en Microfinanciering

Startwijzer heeft de eer dat Maxima aanstaande vrijdag 5 februari op werkbezoek komt.
Voor ons is dat een grote eer.
Juist nu in deze tijd biedt microfinaciering zoveel meer kansen voor zowel startende als bestaande ondernemers. Iemand met een eigen bedrijf kan het krediet tot maximaal €35.000,- aanvragen bij http://www.qredits.nl/ of anderemicrofinacieringsfondsen aanvragen.

Tijdens daar bezoek zal Maxima praten met via ons gestarte en startende ondernemers.
De organisatie is een beetje stress, maar ik ga er heerlijk van genieten.
Je praat tenslotte niet iedere dag met een echte prinses!

Kijk voor meer informatie op http://www.startwijzer.info/